Mapa dzieł Chełmońskiego

Honorowy Patronat Burmistrza Grodziska

Każde przedsięwzięcie organizowane na terenie gminy może zostać objęte Honorowym Patronatem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego. Wystarczy spełnić zasady, które określa Zarządzenie Nr 410 z dnia 22 października 2014 r.

Więcej..

Zasłużony dla Gminy Grodzisk Mazowiecki

Tytuł ten przyznawany jest przez Burmistrza Grodziska Mazowieckiego po zasięgnięciu opinii komisji opiniodawczej. Jest to najwyższe wyróżnienie i uznanie za zasługi dla rozwoju gminy Grodzisk Mazowiecki, a także na rzecz jej historii, tożsamości i promocji.

Więcej..

Wózek dla noworocznego dziecka

W ramach akcji „wózek dla noworocznego dziecka” Gmina Grodzisk Mazowiecki przekazuje wielofunkcyjny wózek rodzicom malucha, który pierwszy przyjdzie na świat w Nowym Roku.

Więcej..

Każde przedsięwzięcie organizowane na terenie gminy może zostać objęte Honorowym Patronatem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego. Wystarczy spełnić zasady, które określa Zarządzenie Nr 410 z dnia 22 października 2014 r.

W pierwszej kolejności należy wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go na informacji w Urzędzie Miasta lub wysłać mailem na adres urzad@grodzisk.pl. Każdy taki wniosek zostaje zaopiniowany przez odpowiednią merytoryczną komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim. Po zapoznaniu się z opinią, dotyczącą złożonego wniosku Burmistrz podejmie decyzję o objęciu przedsięwzięcia Patronatem.

Wniosek o patronat do pobrania w wersji DOCX

 

Tytuł ten przyznawany jest przez Burmistrza Grodziska Mazowieckiego po zasięgnięciu opinii komisji opiniodawczej. Jest to najwyższe wyróżnienie i uznanie za zasługi dla rozwoju gminy Grodzisk Mazowiecki, a także na rzecz jej historii, tożsamości i promocji. Nadaje się go osobom fizycznym lub prawnym działającym na terenie gminy i dla jej mieszkańców. Aby uhonorować wskazaną osobę należy wypełnić odpowiedni wniosek, który rozpatrywany jest w ciągu 21 dni od daty jego zgłoszenia.

W ramach akcji „wózek dla noworocznego dziecka” Gmina Grodzisk Mazowiecki przekazuje wielofunkcyjny wózek rodzicom malucha, który pierwszy przyjdzie na świat w Nowym Roku.

Rodzice malucha mogą zgłosić fakt przyjścia dziecka na świat osobiście lub telefonicznie w Wydziale Promocji (ul. T. Kościuszki 12A,  bądź tel. 22 463 46 16 i 22 463 46 17). Nie jest istotne, w którym szpitalu dziecko się urodzi, ważne, by mama była zameldowana w Grodzisku Mazowieckim. Rodzice powinni dostarczyć dokument potwierdzający dzień i godzinę przyjścia na świat dziecka. Wówczas informacja o tym, które z dzieci jest pierwszym nowym mieszkańcem gminy w nowym roku, zostanie podana do publicznej wiadomości, a ten maluch, który urodzi się najwcześniej w nowym roku, otrzyma wielofunkcyjny wózek.
Przekazanie przez gminę prezentu nie jest uzależnione od dochodów rodziny, zgłaszać się zatem może każdy rodzic, którego dziecko przyjdzie na świat 1, 2, a nawet w kolejne dni stycznia nowego roku.

Wytyczne do stosowania logo gminy Grodzisk

Wszelkich informacji związanych ze stosowaniem Systemu Identyfikacji Wizualnej Gminy Grodzisk Mazowiecki udziela Wydział Promocji. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 22 463 46 16, 22 465 46 17

Celem zamieszczania logotypu gminy Grodzisk Mazowiecki na wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych przedsięwzięć współorganizowanych lub współfinansowanych przez gminę Grodzisk Mazowiecki jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat udziału gminy w danym przedsięwzięciu oraz budowanie spójnego wizerunku gminy.

Wzór i zasady stosowanie logo gminy Grodzisk Mazowiecki zwarte zostały w Księdze Znaku, przyjętej Zarządzeniem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego nr 56/2020 z dnia 21 lipca 2020 r.

Wytyczne do stosowania logo gminy Grodzisk (plik PDF - 733,00 KB)

Księga Znaku (plik PDF - 5,42 MB)

Logotyp gminy Grodzisk Mazowiecki:

 

Na górę