Wydział Promocji

Honorowy Patronat Burmistrza Grodziska

Każde przedsięwzięcie organizowane na terenie gminy może zostać objęte Honorowym Patronatem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego. Wystarczy spełnić zasady, które określa Zarządzenie Nr 410 z dnia 22 października 2014 r.

Więcej..

Zasłużony dla Gminy Grodzisk Mazowiecki

Tytuł ten przyznawany jest przez Burmistrza Grodziska Mazowieckiego po zasięgnięciu opinii komisji opiniodawczej. Jest to najwyższe wyróżnienie i uznanie za zasługi dla rozwoju gminy Grodzisk Mazowiecki, a także na rzecz jej historii, tożsamości i promocji.

Więcej..

Wózek dla noworocznego dziecka

W ramach akcji „wózek dla noworocznego dziecka” Gmina Grodzisk Mazowiecki przekazuje wielofunkcyjny wózek rodzicom malucha, który pierwszy przyjdzie na świat w Nowym Roku.

Więcej..

Każde przedsięwzięcie organizowane na terenie gminy może zostać objęte Honorowym Patronatem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego. Wystarczy spełnić zasady, które określa Zarządzenie Nr 410 z dnia 22 października 2014 r.

W pierwszej kolejności należy wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go na informacji w Urzędzie Miasta lub wysłać mailem na adres urzad@grodzisk.pl. Każdy taki wniosek zostaje zaopiniowany przez odpowiednią merytoryczną komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim. Po zapoznaniu się z opinią, dotyczącą złożonego wniosku Burmistrz podejmie decyzję o objęciu przedsięwzięcia Patronatem.

Wniosek o patronat do pobrania w wersji DOCX

Tytuł ten przyznawany jest przez Burmistrza Grodziska Mazowieckiego po zasięgnięciu opinii komisji opiniodawczej. Jest to najwyższe wyróżnienie i uznanie za zasługi dla rozwoju gminy Grodzisk Mazowiecki, a także na rzecz jej historii, tożsamości i promocji. Nadaje się go osobom fizycznym lub prawnym działającym na terenie gminy i dla jej mieszkańców. Aby uhonorować wskazaną osobę należy wypełnić odpowiedni wniosek, który rozpatrywany jest w ciągu 21 dni od daty jego zgłoszenia.

W ramach akcji „wózek dla noworocznego dziecka” Gmina Grodzisk Mazowiecki przekazuje wielofunkcyjny wózek rodzicom malucha, który pierwszy przyjdzie na świat w Nowym Roku.

Rodzice malucha mogą zgłosić fakt przyjścia dziecka na świat osobiście lub telefonicznie w Wydziale Promocji (ul. T. Kościuszki 32A, pokoje nr 4 lub 5, bądź tel. 22 463 46 16 i 22 463 46 17). Nie jest istotne, w którym szpitalu dziecko się urodzi, ważne, by mama była zameldowana w Grodzisku Mazowieckim. Rodzice powinni dostarczyć dokument potwierdzający dzień i godzinę przyjścia na świat dziecka. Wówczas informacja o tym, które z dzieci jest pierwszym nowym mieszkańcem gminy w nowym roku, zostanie podana do publicznej wiadomości, a ten maluch, który urodzi się najwcześniej w nowym roku, otrzyma wielofunkcyjny wózek.
Przekazanie przez gminę prezentu nie jest uzależnione od dochodów rodziny, zgłaszać się zatem może każdy rodzic, którego dziecko przyjdzie na świat 1, 2, a nawet w kolejne dni stycznia nowego roku.

Na górę